Angličtina
Talking method

Lektorka: Verča Bartošová 

Kontakt: veronika@zenandjo.com

Verča je spoluautorkou učebnice "Talking method" - viz. obrázek. Angličtinu učí touto metodou již několikátým rokem a má s ní výborné výsledky. 

Talking method je systém výuky anglického jazyka metodou řízené konverzace, která vám umožní naučit se mluvit anglicky v nejkratším možném čase.

Přestaňte se jen učit, začněte anglicky mluvit!

Lekce talking method je rychlá a zábavná. Lektor pokládá otázky a rovnou vám pomáhá s odpovědí. Stejné otázky vám pokládá několik lekcí za sebou, tak dlouho, dokud nejste schopni na ně odpovídat sami, bez přemýšlení a překládání.

Lektor během lekce mluví přirozeným tempem běžné konverzace a tím vás připravuje na skutečný rozhovor s cizincem. Už žádné koktání, až se vás cizinec zeptá na cestu do centra nebo když zvednete telefon a na druhé straně se ozve angličtina.

V prvních lekcích se učíte přesně dané odpovědi, které vám později umožní tvořit vlastní věty správně, bez přemýšlení a překládání. Častým opakováním se zaručí, že už nová slova a věty nikdy nezapomenete.

Takže pokud chcete anglicky nejen umět, ale i mluvit, a to za velmi krátkou dobu, je tato metoda pro vás!

Jedna osoba

Individuální lekce; doba trvání 55 minut

400 Kč

Dvě osoby

Studenti musí mít stejnou úroveň aj; doba trvání 55 minut

600 Kč


Přihlásit se můžete zde nebo na e-mailu johana@zenandjo.com či osobně ve studiu zen&Jo: